Giới thiệu

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp” do Ngân hàng HSBC tài trợ, được triển khai trong giai đoạn 2019-2022. Dự án nhằm mục đích xây dựng vàphát triển vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên trong độ tuổi 22 đến 35 tuổi ở tỉnh Lào Cai và Hòa Bình thành lập và vận hành tốt doanh nghiệp của họ. Đối tượng ưu tiên của Dự án là những doanh nghiệp hoặc những người có kế hoạch thành lập doanh nghiệp nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng, thiếu thông tin thị trường và mạng lưới kinh doanh. 

shutterstock_207946324_huge

 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN

  • Xây dựng mô hình “Vườn ươm doanh nghiệp” để nâng cao kiến thức kinh doanh và kỹ năng quản lý cho các doanh nhân trẻ;
  • Hỗ trợ doanh nhân trẻ thuộc mô hình “Vườn ươm doanh nghiệp” tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước và mở rộng mạng lưới kinh doanh của họ;
  • Thúc đẩy, và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trong thanh niên thông qua đối thoại chính sách và chia sẻ những thực hành tốt.

 

SHUTTERSTOCK_1115267957

3. CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN

  • Giai đoạn chuẩn bị: Được thực hiện trong năm đầu tiên (11/2019-10/2020), nhằm trang bị cho các doanh nhân được chọn thông qua cuộc thi tổ chức tại 2 tỉnh kiến thức và kỹ năng đầy đủ để họ có khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.
  • Giai đoạn thực hiện kinh doanh: Được triển khai trong năm thứ 2 (11/2020-10/2021), sẽ là thời điểm quan trọng để doanh nhân điều hành hoạt động kinh doanh, định hình và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của họ ra thị trường và tới các đối tác tiềm năng, thông qua các cuộc họp, diễn đàn và hội chợ thương mại.
  • Giai đoạn phát triển: Được thực hiện trong năm thứ 3 (11/2021-10/2022). Các doanh nhân sẽ được tư vấn và hỗ trợ thường xuyên để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, các mô hình kinh doanh tốt sẽ được chia sẻ tại các hội thảo ở các cấp khác nhau.

 

4. VẬN HÀNH DỰ ÁN

van hanh du an

 

 

5. CAN THIỆP CỦA DỰ ÁN

can thiep du an