TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG TẠI LÀO CAI VÀ HÒA BÌNH

Trong thời gian từ ngày 08 – 17 tháng 4 vừa qua, AEA Việt Nam (sắp trở thành Action Education) đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) tổ chức khóa “Tập huấn kỹ năng phân tích giới trong các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội” tại hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình.
Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của các cán bộ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cấp huyện và xã đến từ các huyện Bắc Hà, thị xã Sapa, TP. Lào Cai tỉnh Lào Cai, và huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.
Chương trình tập trung vào hai mục tiêu chính: Nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích giới cho các cán bộ địa phương, đồng thời tăng cường nhận thức về vai trò quan trọng của các tổ chức địa phương trong giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới và ưu tiên các vấn đề quan trọng của phụ nữ và trẻ em tại địa phương.
Tham gia vào các hoạt động thú vị và trò chơi trong buổi tập huấn, các cán bộ đã có cơ hội hiểu sâu hơn về bình đẳng giới và nâng cao kỹ năng để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế-xã hội ở địa phương.
Chương trình sẽ tiếp tục triển khai 04 khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các hoạt động truyền thông có trách nhiệm giới trong các ngày 02-03/5 tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, và ngày 20-25/5 tại các huyện Sapa, Thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.
———————–
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình được thực hiện với mục đích khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là nữ thanh niên trong độ tuổi 18-35, xây dựng và thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp tại địa phương, qua đó phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.