Đối tác

Chung tay tạo nên Sức mạnh

Chúng tôi tin rằng việc chung tay hợp tác tạo nên sức mạnh.
Việc hợp tác với các tổ chức có chung mục tiêu, tầm nhìn sẽ giúp các hoạt động được thực hiện hiệu quả hơn.
Chúng tôi hợp tác dựa trên những niềm tin cơ bản về sự bình đẳng, minh bạch, lợi ích của sự sẻ chia để tiếp tục củng cố, thúc đẩy, thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong vấn đề giáo dục.
Chiến lược của chúng tôi tập trung vào vận động các tác nhân chủ chốt tại vùng dự án cùng hợp sức để lan tỏa tới nhiều cộng động cần tới sự hỗ trợ của chúng tôi hơn nữa.

Đối tác tài chính

Chúng tôi tin rằng việc chung tay hợp tác tạo nên sức mạnh.
Việc hợp tác với các tổ chức có chung mục tiêu, tầm nhìn
sẽ giúp các hoạt động được thực hiện hiệu quả hơn.

Đối tác tổ chức

• Bộ Giáo dục và Đào Tạo (MOET)
• Ủy ban Dân tộc (CEMA)
• Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA)
• Bộ Ngoại Giao (MOFA)
• Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (YF)
• Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (WU)
• Ban Điều phối viện trợ Nhân dân (PACCOM)
• Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES)
• Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
• Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Đào tạo (DVET)
• Cùng các đại diện Ủy ban Nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh tại Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Khánh Hòa, và Phú Yên.

Tìm kiếm