Vườn Ươm Doanh Nghiệp

Thông tin chung

“Vườn ươm Doanh nghiệp” được tài trợ bởi Ngân hàng HSBC Việt Nam và được thiết kế nhằm hướng đến các chủ doanh nghiệp là thanh niên Dân tộc thiểu số tại các tỉnh Hòa Bình và Lào Cai.

 • Tầm nhìn

  Trở thành Vườn ươm Doanh nghiệp đầu tiên dành riêng cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam.

 • Sứ mệnh

  Hỗ trợ và đảm bảo cộng đồng thanh niên DTTS được tiếp cận các cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp , vận hành doanh nghiệp thành công, đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng cường cơ hội sinh kế cho địa phương.

Đối tượng tham gia

Các cá nhân/ nhóm thanh niên dân tộc thiểu số, trong độ tuổi từ 22 đến 35, đã có sản phẩm kinh doanh nhưng chưa hình thành doanh nghiệp, hoặc đã hình thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác có thời gian hoạt động dưới 5 năm, do người dân tộc thiểu số đứng đầu.

Giá trị cốt lõi

 • Phát triển bền vững

  Các doanh nghiệp từ Vườn ươm Doanh nghiệp AEA nên phát triển một cách tự nhiên mà không cần dựa vào các quỹ thiên thần và hỗ trợ tài chính bên ngoài. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải gắn liền với năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp

 • Giáo dục

  Cung cấp giáo dục sinh kế cho chủ doanh nghiệp và cộng đồng dân tộc thiểu số.

 • Năng lực

  Tập trung vào năng lực quản trị kinh doanh của các cá nhân DTTS hơn là sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp.

 • Kế thừa

  Lựa chọn các cá nhân / doanh nghiệp có trách nhiệm cộng đồng cao để tham gia Vườn ươm, những người sau này có thể thúc đẩy cơ hội khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên DTTS tại các tỉnh dự án.

Mạng lưới đối tác

- Đối tác chiến lược: Tư vấn xây dựng chiến lược cho Vườn ươm Doanh nghiệp AEA.
- Giảng viên / Học viện / Trường Đại học: Cung cấp các dịch vụ giáo dục, bao gồm các khóa học về Quản trị Kinh doanh và Vận hành cho các cấp độ khác nhau, các khóa học tùy chỉnh về Điều hành Kinh doanh trong các doanh nghiệp khác nhau, trao đổi sinh viên, thực tập, tham quan công ty,…
- Nhà đầu tư / Quỹ
- Đại lý dịch vụ pháp lý, dịch vụ CNTT, Tiếp thị
- Chính quyền địa phương

Sản phẩm và Hoạt động

Đào tạo

Đồng hành

Kết nối nâng cao

Phát triển cộng đồng

Hành trình tại Vườn Ươm

Tuyển chọn (4 tháng)

- Phỏng vấn nhanh với nhóm Quản lý dự án để cung cấp thêm thông tin và tình trạng hiện tại về nhu cầu thực tế của ứng viên.
- Nhóm ứng viên tham gia các khóa học giới thiệu trực tuyến / tại chỗ.
- Tham dự các khóa đào tạo trực tuyến.
- Đề xuất và kết hợp ứng viên với người cố vấn phù hợp.

Gieo hạt (8 tháng)

- Khóa học # 1 và # 2: Phát triển Kinh doanh theo Mô hình Kinh doanh Lean Canvas và Kỹ năng Thuyết trình.
- Thiết lập văn phòng và không gian làm việc miễn phí cho các doanh nghiệp Vườn ươm.
- Hỗ trợ pháp lý đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp.
- Hoạt động cố vấn khởi nghiệp trên các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến
- Hội thảo chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm hàng tháng.

Nảy mầm (1 năm)

- Các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.
- Duy trì trao đổi kinh nghiệm và kiến ​​thức giữa ứng viên và cố vấn trên nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến của vườn ươm.
- Ban cố vấn tổ chức tham quan thực tế doanh nghiệp của ứng viên, định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tổ chức hội thảo định kỳ cho các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
- Kết nối ứng viên với các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng.

Thu hoạch (1 năm)

- Các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng lãnh đạo và vận hành doanh nghiệp.
- Duy trì việc trao đổi kinh nghiệm và kiến ​​thức giữa ứng viên và cố vấn trên nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến.
- Duy trì các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.
- Quảng cáo về doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Lựa chọn các thành viên chủ chốt cho Vườn ươm (3
- 5 doanh nghiệp ứng viên).
- Xây dựng cơ chế tự hoạt động của Vườn ươm và hướng dẫn quản lý Vườn ươm cho các thành viên chủ chốt.
- Đánh giá và đào tạo thành viên cốt lõi.
- Tuyển chọn thế hệ mới.

Nộp hồ sơ
Hỏi chuyên gia
Tìm kiếm