Giáo dục Sinh kế và Đào tạo Nghề

Giải quyết khoảng cách kỹ năng và tăng cường sinh kế có khả năng phục hồi cho các nhóm bị thiệt thòi.

2020 - 2023

Tăng cường cơ hội tiếp cận sinh kế cho Thanh niên Dân tộc thiểu số....

Dự án được triển khai tại năm huyện (Đà Bắc, Mai Châu, Bắc Hà, Sapa và Lào Cai) thuộc 2 tỉnh....

2020 - 2022

Xây dựng Vườn ươm hỗ trợ Thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh doanh....

Những năm gần đây, Lào Cai được xem là nơi thu hút lượng khách du lịch lớn cả nội địa và quốc tế,...

Tìm kiếm