Trung tâm dạy nghề

Tỉnh Lào Cai
 • Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Lào Cai

  - Địa chỉ: Tổ 18-Phường Bắc Cường - TP LC
  - Email: trungtamgdnn.gdtx@gmail.com

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bảo Thắng

  - Địa chỉ: TT Phố Lu - huyện Bảo Thắng
  - Email: trungtamgdnn.gdtxbaothang@gmail.com /
  ttbaothang@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Hà

  - Địa chỉ: TĐT153, Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai
  - Email: ttbacha@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bảo Yên

  - Địa chỉ: TT Phố Ràng - huyện BY - tỉnh LC
  - Email: daynghebaoyen@gmail.com /
  ttbaoyen@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bát Xát

  - Địa chỉ: TT Bát Xát - huyện BX - Tỉnh LC
  - Email: ttbatxat@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Bàn

  - Địa chỉ: Tổ 6 TT Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
  - Email: doanhtuyet1966@gmail.com /
  ttvanban@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mường Khương

  - Địa chỉ: Thị trấn MK-Huyện MK - tỉnh LC
  - Email: ttdnmk@gmail.com /
  ttmuongkhuong@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Simacai

  - Địa chỉ: xã Simacai - huyện SMC - tỉnh LC
  - Email: daynghesimacai@yahoo.com.vn /
  ttsimacai@laocai.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện SaPa

  - Địa chỉ: TT Sapa - huyện Sapa - Lào Cai
  - Email: ttdn.gdtxsapa@gmail.com /
  ttsapa@laocai.edu.vn

 • Trung tâm KTTH - HNDN và Giáo dục thường xuyên tỉnh

  - Địa chỉ: Phố Vạn Hoa - Kim Tân - TP LC
  - Email: leoanhlaocai@gmail.com /
  ttktth@laocai.edu.vn

 • Trung tâm dạy nghề tư thục Phú Minh

  - Địa chỉ: Tổ 16 - phường Bình Minh - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai
  - Email: daynghephuminh@gmail.com

 • Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

  - Địa chỉ: xã Quang Kim - huyện Bát Xát - TP Lào Cai
  - Email: phambichhang1@gmail.com

Tỉnh Hòa Bình
 • Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Hoà Bình

  - Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
  - Email: tr.git@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lương Sơn

  - Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  - Email: tr.lus@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lạc Thủy

  - Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình
  - Email: tr.lat@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lạc Sơn

  - Địa chỉ: Thị Trấn Vụ Bản - H. Lạc Sơn
  - Email: tr.las@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kim Bôi

  - Địa chỉ: Khu Thành Công - Thị Trấn Bo - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình
  - Email:tr.kbi@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mai Châu

  - Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình.
  - Email: tr.mac@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cao Phong

  - Địa chỉ: Khu 5A, thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình
  - Email: tr.cpo@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Lạc

  - Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
  - Email: tr.tal@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đà Bắc

  - Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà
  - Email: tr.dab@hoabinh.edu.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Thủy

  - Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình
  - Email: tr.yth@hoabinh.edu.vn

Tỉnh Yên Bái
 • Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

  - Địa chỉ: KCN Đầm Hồng - xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.
  - Email: phongdaotaonckh.cdnyb@gmail.com

 • Trung Tâm Dạy Nghề Thành Phố Yên Bái

  - Địa chỉ: Tổ 30, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  - Email:

 • Trung Tâm GDTX tỉnh Yên Bái

  - Địa chỉ: tổ 57, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  - Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn

 • Trung Tâm GDTX - HNDN Hồ Tùng Mậu

  - Địa chỉ: Thị trấn Yên thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
  - Email:

 • Trung Tâm DN và GDTX Huyện Trấn Yên

  - Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
  - Email:

 • Trung Tâm DN và GDTX Huyện Văn Yên

  - Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
  - Email: daotao@trungtamgdtx-hndnvanyen.edu.vn

 • Trung Tâm DN và GDTX Huyện Yên Bình

  - Địa chỉ: TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
  - Email:

 • Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Văn Chấn

  - Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
  - Email:

Tỉnh Phú Thọ
 • Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ

  - Địa chỉ: Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  - Email: contact@domain.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã Phú Thọ

  - Địa chỉ: Khu 3 - xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
  - Email: ntlaphv@gmail.com

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Sơn

  - Địa chỉ: TT Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn- Tỉnh Phú Thọ
  - Email: ttgdtxthanhson@gmail.com

 • Trung Tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lập

  - Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ
  - Email: pto-trungtamgdnn-gdtxhuyenyenlap@edu.viettel.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hạ Hòa

  - Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ
  - Email: pto-trungtamgdnn-gdtxphutho@edu.viettel.vn

 • TT GDNN-GDTX Đoan Hùng

  - Địa chỉ: Thôn 9, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
  - Email: pto-ttgdnn-gdtxdoanhung@edu.viettel.vn

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Thủy

  - Địa chỉ: Khu 6- Thị trấn Thanh Thủy - Thanh Thủy- Phú Thọ
  - Email: contact@domain.vn

 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thanh Ba

  - Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Thanh Ba, , Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
  - Email: athdoanlap@gmail.com

 • Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cẩm Khê

  - Địa chỉ: TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
  - Email: buibadatcamkhe81@gmail.com

Tìm kiếm