Về Chúng tôi

Chào mừng đến với tổ chức Aide et Action Việt Nam

Aide et Action (sớm trở thành Action Educaion) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động tại 19 quốc gia trên thế giới hỗ trợ phát triển các dự án giáo dục bền vững trong gần 40 năm.

Aide et Action bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em nhỏ gặp khó khăn, là người dân tộc thiểu số sống tại các khu vực vùng núi

Các Hợp phần

Chúng tôi tin rằng giáo dục phải là một quá trình lâu dài và hỗ trợ một số nhóm dân số bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất thông qua việc tập trung:

Chăm sóc và Giáo dục Trẻ thơ

Aide et Action ưu tiên các phương pháp tiếp cận sáng tạo để cải thiện sự phát triển nhận thức và kết quả học tập của trẻ từ 0 đến 8 tuổi.

Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Aide et Action đảm bảo các can thiệp giáo dục hòa nhập được hỗ trợ bởi sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình của chính phủ, do đó tăng khả năng tiếp cận công bằng với giáo dục chất lượng.

Giáo dục Sinh kế và Đào tạo nghề

Aide et Action giải quyết những thiếu hụt về kỹ năng và tăng cường sinh kế có khả năng phục hồi để cải thiện cơ hội kinh tế và triển vọng tương lai cho các nhóm yếu thế.

Các Thành tựu tính đến năm 2023

25.000

Học sinh

được tiếp cận với môi trường giáo dục và chăm sóc tốt hơn

1.100

Giáo viên

được đào tạo, nâng cao kỹ năng giảng dạy

2.100

Phụ huynh

được thay đổi nhận thức và nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ

1.000

Thanh niên DTTS

được tập huấn nâng cao kỹ năng kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp

Đối tác

Chúng tôi trân trọng sự đồng hành
và cam kết của các đối tác.

Tìm kiếm