TẬP HUẤN VỀ CÁCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI BUỔI HỌP THÔN.

Ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2023, Aide et Action Việt Nam (sắp trở thành Action Education) đã tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 18 cha mẹ nòng cốt và cán bộ phụ nữ phụ trách tại 09 thôn trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho việc tổ chức hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trẻ em tại buổi họp thôn. 

Buổi tập huấn tập trung vào hai nội dung chính bao gồm hướng dẫn quy trình thực hiện hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trẻ em, và hướng dẫn tổ chức buổi truyền thông về dinh dưỡng tại buổi họp thôn.

Sau buổi tập huấn, các phụ huynh tham gia và các cán bộ phụ nữ thôn, xóm đã hiểu thêm về cách thức tổ chức, thiết kế các hoạt động truyền thông và đã có thể thực hành tổ chức các buổi tuyên truyền dinh dưỡng tại thôn xóm, góp phần cải thiện điều kiện dinh dưỡng tại trường học và gia đình.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Chúng em có” do tổ chức TFCF và AEA tài trợ, triển khai trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.