HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG BỘ TÀI LIỆU DẠY NGHỀ TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc đã phối hợp với Aide et Action Việt Nam và Sở LĐTB – XH tỉnh Hòa Bình tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng bộ tài liệu dạy nghề và giải đáp vướng mắc trong công tác đào tạo nghề” tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo có sự tham dự của các trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn toàn tỉnh, đại diện Phòng LĐTB&XH huyện Mai Châu và Đà Bắc, Học viên lớp học nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình.
Tại hội thảo, Đại diện Sở LĐTB – XH tỉnh Hòa Bình và TT GDNN – GDTX huyện Đà Bắc đã chia sẻ về quá trình triển khai áp dụng bộ tài liệu dạy nghề tại địa phương. Đặc biệt, đại diện TT GDNN – GDTX huyện Đà Bắc cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục áp dụng bộ tài liệu dạy nghề của dự án cho 12 lớp nghề trong năm 2023.
Trong phần thảo luận về các giải pháp kết nối học viên tốt nghiệp các khóa nghề của trung tâm với doanh nghiệp, anh Giàng A La – Giám đốc HTX Dịch vụ du lịch và Nông nghiệp Hang Kia, đại diện cho doanh nghiệp – cũng đã chia sẻ ý kiến về việc nên bổ sung các kỹ năng mềm về quảng bá sản phẩm cho học viên lớp nghề, giúp tạo đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm cho người dân trong vùng và góp phần quảng bá văn hóa địa phương.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng tiếp cận các cơ hội sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp” do EU tài trợ, AEA và NWD phối hợp thực hiện tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình.