CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ GIỚI

Như Mahatma Gandhi đã từng nói: “Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi”, dù đã không còn ngồi trên ghế nhà trường, các cán bộ của AEA vẫn có một lòng nhiệt huyết với sự học và mong mỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình về chuyên môn và các vấn đề xã hội để có thể xây dựng và phát triển các dự án, chương trình ngày càng chuyên nghiệp, toàn diện và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong 02 ngày (21 – 22/12/2021), AEA đã tổ chức “Chương trình tập huấn về giới” cho toàn bộ các cán bộ Ban quản lý và cán bộ nhân viên với hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.
Có thể là hình ảnh về 17 người, TV và màn hình
Thông qua chương trình, các học viên đã được phổ cập kiến thức bổ ích về giới như: các khái niệm cơ bản; khung pháp luật, chính sách Bình đẳng giới và các vấn đề về giới hiện nay ở nước ta; phân tích giới và các công cụ phân tích giới,… Từ đó, các cán bộ của AEA đã có cơ hội nhìn lại các chương trình, dự án đã, đang và sẽ thực hiện để đánh giá quy trình lồng ghép giới vào các hoạt động; rút ra các thuận lợi và khó khăn trong quá trình lồng ghép giới để đảm bảo các dự án trong tương lai đều đáp ứng được yêu cầu “có trách nhiệm giới”, vì mỗi cán bộ của AEA đều nhận thức được rằng: “Bình đẳng giới không phải là vấn đề của phụ nữ, đó là vấn đề của toàn thể nhân loại. Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta” (Gender equality is not a women’s issue, it is a human issue. It affects us all – Emma Watson).
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'REALITY REALITY EQUALITY EQUITY HH LIBERATION'