Chương trình tập huấn trực tuyến cho giáo viên về bộ tài liệu hướng nghiệp tại 2 tỉnh Hòa Bình và Lào Cai.

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, chương trình tập huấn trực tuyến cho giáo viên về Bộ tài liệu Hướng nghiệp dành khối học sinh Trung học phổ thông đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, các cán bộ của Sở GD&ĐT hai tỉnh Hòa Bình và Lào Cai cùng hơn 60 thầy cô giáo là đại diện chuyên trách về hướng nghiệp cho các trường Trung học phổ thông, trường Nội trú và Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên của 5 huyện: Mai Châu, Đà Bắc (Hòa Bình), Bắc Hà, Sapa và Lào Cai (Lào Cai).
Bộ tài liệu Hướng nghiệp được biên soạn dựa trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo tài liệu Hướng nghiệp dành cho học sinh từ 14-19 tuổi do tổ chức Lao động Quốc tế ILO xây dựng và các tài liệu khác có liên quan đến hướng nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Hòa Bình và Lào Cai. Trong nửa đầu năm 2021, song song với các hội thảo góp ý, bộ tài liệu đã được đưa vào giảng dạy thử nghiệm tại 10 trường PTTH và Nội trú trên địa bàn 2 tỉnh nhằm đánh giá mức độ phù hợp và thu thập ý kiến hoàn thiện bộ tài liệu.
Đến nay bộ tài liệu đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ học sinh và giáo viên vì tính mới, sáng tạo và thân thiện trong phương pháp tiếp cận giúp các em học sinh khám phá được năng lực bản thân và nghề nghiệp yêu thích thông qua các trò chơi, hoạt động trải nghiệm thú vị.
“Bộ tài liệu khá hiệu quả trong việc đánh giá được năng lực của học sinh thông qua 5 nhóm năng lực hướng nghiệp, kết hợp với bảng hỏi trên ứng dụng trắc nghiệm “Hướng nghiệp”, các giáo viên chủ động đưa ra tư vấn hướng nghiệp phù hợp cho học sinh và cha mẹ học sinh.” – là một trong những nhận xét đồng tình của các giáo viên tham gia tập huấn.
Hi vọng bộ tài liệu sẽ sớm được đưa vào giảng dạy trong chương trình Hướng nghiệp ngay khi trường học được phép hoạt động trở lại.
——————-
ONLINE TRAINING PROGRAM FOR TEACHERS ABOUT CAREER ORIENTATION IN HOA BINH AND LAO CAI PROVINCE.
During last weekends, the online training program for teachers on the Career Orientation for high school students took place successfully with the participation of consultants, staff of the Departments of Education and Training of Hoa Binh and Lao Cai provinces, and more than 60 teachers who are specialized representatives of career guidance for High schools, Boarding schools, and Vocational and Continuing Education Centers of 5 districts: Mai Chau, Da Bac (Hoa Binh), Bac Ha, Sapa and Lao Cai (Lao Cai).
The Career Orientation materials are compiled based on research and reference to the Career Guidance document for students aged 14-19 years, developed by the International Labor Organization (ILO), and other documents related to career guidance in the two provinces of Hoa Binh and Lao Cai. In the first half of 2021, along with the consultation workshops, the materials were put into trial teaching at 10 high schools and boarding schools in the two provinces to assess the suitability and collect opinions.
Up to now, the set of materials has received a lot of positive feedback from students and teachers because of the novelty, creativity, and friendliness in the approach to help students discover their personal capabilities and their favorite profession through games, activities, and interesting experiences.
“The set of materials is quite effective in assessing students’ ability through 5 groups of career guidance competencies, combined with the questionnaire on the test application “Career Orientation”, teachers can actively give suitable career advice for students and their parents.” – is one of the consensus comments of the teachers participating in the training.
Hopefully, the materials will soon be applied in the Career program as soon as schools are allowed to reopen.