Chăm sóc và Giáo dục Trẻ thơ

Nâng cao Chất lượng Giáo dục, Chăm sóc trẻ thơ và Kỹ năng làm cha mẹ tại Việt Nam.

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Nghèo đói là một yếu tố nhiều thành phần tác động tới việc tiếp cận dịch vụ chất lượng về giáo dục và chăm sóc trẻ thơ. Tại Việt Nam, Lai Châu là tỉnh nghèo nhất với tỷ lệ đói nghèo chiếm 76%, 96% trẻ em tại đây là người dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em là người dân tộc thiểu số phần lớn không có, hoặc có rất ít cơ hội được tiếp cận việc giáo dục sớm bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đến việc các em gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ khi nhập học bậc tiểu học, ảnh hưởng nhiều đến kết quả và khả năng học tập của các em.
Mục tiêu của Dự án là đảm bảo trẻ em từ 3 đến 8 tuổi tiếp cận việc giáo dục và chăm sóc trẻ thơ thông qua nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nuôi dạy con cái tích cực và tính làm chủ của địa phương
Hoạt động chính bao gồm:
- Cung cấp cho học sinh và giáo viên cấp mầm non và tiểu học môi trường và thiết bị giảng dạy thân thiện với trẻ.
- Hỗ trợ sự sẵn sàng đi học của trẻ, nâng cao kết quả học tập thông qua việc dạy và học tích cực, giáo dục đồng đẳng và giám sát hiệu quả
- Xây dựng năng lực áp dụng phương pháp sư phạm lấy trẻ làm trung tâm cho giáo viên cấp mầm non và tiểu học, gia tăng liên lạc và nâng cao kiến thức về việc sẵn sàng đi học của trẻ
- Xây dựng năng lực cho người chăm sóc trẻ về sự sẵn sàng đi học của trẻ, thúc đẩy gia tăng liên lạc với nhà trường và việc chia sẻ thực hành tốt giữa các bậc phụ huynh
- Xây dựng năng lực và tính làm chủ dự án của chính quyền địa phương để quản lý dịch vụ Giáo dục và Chăm sóc trẻ thơ ECCE và thu hút sự tham gia của cộng đồng
- Lan tỏa kiến thức được trang bị thông qua giáo dục đồng đẳng cấp địa phương đến cấp vùng
- Tăng cường vận động chính sách cho Giáo dục và Chăm sóc trẻ thơ và sự sẵn sàng đi học của trẻDự án mong muốn có thể hỗ trợ: 1,560 trẻ em từ 3 đến 8 tuổi: trong đó 767 học sinh mầm non và 793 học sinh tiểu học và 500 người chăm sóc trẻ cùng 35 đơn vị chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước từ các vùng dự án tại Việt Nam.

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Hợp phần:

Chăm sóc và GIáo dục Trẻ thơ

Thời gian triển khai:

T1 2019- T12 2021

Quản lý dự án:

Huong Tong

Đối tác/Nhà tài trợ:

PORTICUS

Tìm kiếm