AEA Business Incubator

Giới thiệu

Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp” do Ngân hàng HSBC tài trợ, được triển khai trong giai đoạn 2019-2022. Dự án nhằm mục đích xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên trong độ tuổi 22 đến 35 tuổi ở tỉnh Lào Cai và Hòa Bình thành lập và vận hành tốt doanh nghiệp của họ. Đối tượng ưu tiên của Dự án là những doanh nghiệp hoặc những người có kế hoạch thành lập doanh nghiệp nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng, thiếu thông tin thị trường và mạng lưới kinh doanh.

Đăng ký

Tổ chức Aide et Action khởi động Chương trình “Vườn ươm Doanh nghiệp” dành cho thanh niên Dân tộc Thiểu số (DTTS) miền núi tại Hòa Bình và Lào Cai, giai đoạn 2020-2022. Chương trình sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng cho 20 doanh nghiệp có đề xuất kinh doanh đáp ứng các tiêu chí của hai vòng tuyển chọn. Họ sẽ trở thành những doanh nghiệp điển hình trong phát triển kinh doanh và giúp lan tỏa trong cộng đồng – hỗ trợ các thanh niên khác cùng vươn lên góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.