AEA Business Incubator

Giới thiệu

Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp” do Ngân hàng HSBC tài trợ, được triển khai trong giai đoạn 2019-2022. Dự án nhằm mục đích xây dựng vàphát triển vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên trong độ tuổi 22 đến 35 tuổi ở tỉnh Lào Cai và Hòa Bình thành lập và vận hành tốt doanh nghiệp của họ. Đối tượng ưu tiên của Dự án là những doanh nghiệp hoặc những người có kế hoạch thành lập doanh nghiệp nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng, thiếu thông tin thị trường và mạng lưới kinh doanh.

Đăng ký

Tổ chức Aide et Action khởi động Chương trình “Vườn ươm Doanh nghiệp” dành cho thanh niên Dân tộc Thiểu số (DTTS) miền núi tại Hòa Bình và Lào Cai, giai đoạn 2020-2022. Chương trình sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng cho 20 doanh nghiệp có đề xuất kinh doanh đáp ứng các tiêu chí của hai vòng tuyển chọn. Họ sẽ trở thành những doanh nghiệp điển hình trong phát triển kinh doanh và giúp lan tỏa trong cộng đồng – hỗ trợ các thanh niên khác cùng vươn lên góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

FAQ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.