Tuyển tư vấn tập huấn kỹ năng cho phụ huynh trợ giảng

ĐIỀU KHOẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” – dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu

 

 1. GIỚI THIỆU

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, được thành lập vào năm 2000. Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở và trung ương cũng như các nghiên cứu, khảo sát về các chủ đề liên quan đến Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và giáo dục, phát triển cộng đồng.

Aide et Action Quốc tế (AeA) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với mục tiêu hỗ trợ các dự án giáo dục bền vững nhằm mang lại một nền giáo dục chất lượng cho mọi người. Các phương pháp tiếp cận của AeA tập trung vào quá trình bắt đầu chuyển đổi giữa hai khoảng thời gian quan trọng nhất trong việc học của trẻ, đó là từ Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Mầm Non (ECCE) sang tiểu học. Hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với các cộng đồng địa phương, các tổ chức đối tác, và chính phủ, chúng tôi đã thực hiện một số dự án tại các địa điểm khác nhau.

 

 1. MỤC ĐÍCH TUYỂN TƯ VẤN

CISDOMA và AeA hiện đang thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” với mục đích tăng cường tiếp cận với nền giáo dục mầm non và tiểu học có chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số tại ba xã Tả Lèng, Nùng Nàng, Khun Há thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thông qua cải thiện kỹ năng sư phạm, tăng cường sự tham gia của phụ huynh và thông tin tới các nhà hoạch định chính sách.

Trong năm 2016, với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Viện KHGD Việt Nam (VNIES) và định hướng chỉ đạo của BCĐ DA, nhóm thực hiện DA đã phối hợp với tư vấn, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường và các trường mầm non, tiểu học trong các xã dự án hoàn thành bộ Tài liệu Giáo dục bổ trợ song ngữ. Từ năm 2017, bộ Tài liệu Giáo dục này đã chính thức được thông qua và đưa vào áp dụng thí điểm kết hợp/lồng ghép với các hoạt động trên lớp phù hợp với bậc mầm non và các hoạt động ngoại khóa phù hợp với bậc tiểu học tại các trường mầm non và tiểu học tại ba xã dự án là Tả Lèng, Nùng Nàng, và Khun Há.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép giảng dạy thí điểm các nội dung của bộ Tài liệu này vào các hoạt động giáo dục trong trường học nói trên, một nhóm phụ huynh trợ giảng, 100% là dân tộc Mông, sẽ được lựa chọn và tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc với trẻ và các kiến thức/kỹ năng hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động giáo dục cho trẻ.

 

III.                     MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tư vấn sẽ tiến hành 01 tập huấn (03 ngày) cung cấp các kiến thức/kỹ năng làm việc với trẻ và kiến thức/kỹ năng làm việc/hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục trong trường học, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác lồng ghép bộ tài liệu bổ trợ song ngữ Việt – Mông trong hoạt động trên lớp và ngoại khóa dành cho học sinh mầm non và tiểu học tại các trường dự án.

 

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN
 • Tư vấn sẽ thực hiện 01 khóa tập huấn (03 ngày), tập trung vào 2 kỹ năng: kỹ năng làm việc với trẻ và kỹ năng làm việc/hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức/điều hành hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là kỹ năng lập kế hoạch hỗ trợ giáo viên dựa trên kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa do các giáo viên xây dựng, cho nhóm đối tượng là các phụ huynh trợ giảng.
 • Tư vấn sẽ nghiên cứu, trao đổi thông tin với các bên liên quan để nắm rõ về bộ tài liệu bổ trợ song ngữ, các hoạt động giáo dục ngoại khóa của các trường (căn cứ vào đặc thù/bối cảnh của địa phương), kế hoạch mẫu sinh hoạt ngoại khóa của mầm non và tiểu học; vai trò mong đợi của phụ huynh trợ giảng trong việc hỗ trợ các giáo viên trong quá trình điều hành thảo luận với trẻ.
 • Tư vấn sẽ xây dựng giáo án, lịch trình/nôi dung/kế hoạch tập huấn chi tiết và gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án ít nhất 5 ngày trước tập huấn
 • Tư vấn sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá tập huấn và nộp cho Nhóm Thực hiện Dự án trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc tập huấn. 

(Ghi chú: Tư vấn có thể tham khảo một số Form/Mẫu sẵn có về Đánh giá trước/sau tập huấn và Báo cáo tập huấn của Dự án để phát triển Form mẫu cho tập huấn này một cách phù hợp).

 

 1. SẢN PHẨM MONG ĐỢI
 • 01 khóa tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ và kiến thức/kỹ năng làm việc/hỗ trợ với giáo viên cho nhóm đối tượng là các phụ huynh học sinh được lựa chọn làm trợ giảng được thực hiện.
 • Giáo án, kế hoạch tập huấn được gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án đúng thời hạn.
 • Báo cáo tập huấn (bao gồm Đánh giá học viên trước và sau tập huấn)

 

 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN
 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành giáo dục, khoa học xã hội, tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu phát triển hoặc các ngành tương tự.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho người lớn.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các nhóm người dân tộc thiểu số. Hiểu biết về văn hóa, phong tục của người Mông là một lợi thế.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng hoặc các dự án giáo dục, tổ chức phi chính phủ chuyên về giáo dục là một lợi thế.

 

VII.            THỜI GIAN DỰ KIẾN

Lập TOR và đăng tuyền

12-19/7/2017

Tuyển chọn và đàm phán với tư vấn

21/7-24/7/2017

Gửi Dự kiến Lịch trình tập huấn, Form mẫu đánh giá trước tập huấn, Dự thảo khung bài giảng, kế hoạch tập huấn kết quả đánh giá trước tập huấn; Chốt kế hoạch/lịch trình tập huấn và giáo án/giáo trình chi tiết (thời lượng, nội dung,…)

25/7-27/7/2017

Tiến hành tập huấn

29-31/7/2017

Gửi báo cáo tập huấn

1 tuần sau TH

 

VIII.               QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

                  – Hợp đồng sẽ được ký kết theo quy định của CISDOMA, phù hợp với quy định của nhà tài trợ (Liên minh Châu Âu) cho việc ký kết hợp đồng tư vấn. Điều phối viên và Cán bộ Dự án CISDOMA sẽ quản lý trực tiếp dịch vụ tư vấn này trong việc phối hợp với tư vấn và các bên liên quan tại địa phương để hoàn thành dịch vụ tư vấn.

                  – Ngân sách và chi phí tư vấn:

ü  Theo quy định và định mức DA (01 ngày đọc và chuẩn bị Tài liệu/Nội dung/Lịch trình Tập huấn; 3 ngày tập huấn tại Tam Đường; 0.5 ngày viết báo cáo tập huấn)

ü  Chi phí ăn ở/đi lại của tư vấn (Phương tiện công cộng) do DA chi trả theo định mức DA

                  – Tư vấn quan tâm đến Tập huấn này xin mời gửi CV chứng minh chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp kèm theo Dự thảo Khung lịch trình và các nội dung nội dung tập huấn có liên quan; và đề xuất phí tư vấn (trên ngày công) đến: 

ü  Thông tin liên hệ: Nguyễn Anh Tuấn – ĐPV DA

ü  ĐT: 0983068588 – Email: tuanna.cisdoma@gmail.com/tuan.na@cisdoma.org.vn