TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA GIÁO DỤC” NĂM 2022


Chương trình “Phát triển Cộng đồng thông qua giáo dục” đã và đang được Aide et Action (AEA – sớm trở thành Action Education) và tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) phối hợp thực hiện tại 04 xã Tiền Phong, Vầy Nưa, Cao Sơn và Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Trong năm 2022, chương trình đã mang đến những kết quả:
      – Cải thiện môi trường học tập cho 1307 học sinh
      – Nâng cao kỹ năng chuyên môn cho 90 giáo viên
      – Tập huấn thay đổi nhận thức cho 678 phụ huynh
AEA cảm ơn nhà tài trợ TFCF cùng các đối tác địa phương đã hỗ trợ và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho mọi trẻ em.