TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

Ngày 27-28/05/2024, Tổ chức AEA Việt Nam đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường triển khai tập huấn về Phương pháp Quản trị Trường học hiệu quả dành cho cán bộ quản lý các trường tiểu học và mầm non. Tập huấn đã thu hút sự tham gia của hơn 40 người bao gồm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý và giáo viên nòng cốt thuộc địa bàn dự án, các trường ngoài dự án trong địa bàn huyện Tam Đường.
Tại khóa học, các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về nhiều khía cạnh của quản trị nhà trường như: phân biệt giữa quản trị và quản lý, hiểu rõ về quản trị trong các cấp học từ mầm non đến tiểu học. Học viên cũng đã được giới thiệu về các kỹ năng quản trị cần thiết và cách lập kế hoạch chiến lược phát triển cho nhà trường.
AEA sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường để thúc đẩy và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ quản lý của các trường trong việc áp dụng kiến thức trong thực hành phương pháp Quản trị Trường học trong nhà trường. Hoạt động này không chỉ giúp các cán bộ trang bị kiến thức mà còn tạo điều kiện cho việc áp dụng thực tiễn vào công việc hàng ngày, góp phần đem lại những hiệu quả tích cực trong quản trị của các trường học trên địa bàn.
______________________________
Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ và cải thiện kỹ năng làm cha mẹ” được thực hiện trên địa bàn hai xã Nùng Nàng và Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.