TẬP HUẤN KỸ NĂNG LỒNG GHÉP GIỚI TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH

🌻 Vào hai ngày 17-18 tháng 6 vừa qua, AEA Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) thực hiện thành công khóa tập huấn về kỹ năng lồng ghép giới tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là khóa học cuối cùng trong chuỗi chương trình tập huấn được tổ chức tại các địa điểm trước đó là Bắc Hà, Lào Cai, và Sa Pa.
🎯 Khóa học không chỉ nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về lồng ghép giới cho cán bộ Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ địa phương, mà còn cung cấp các công cụ thiết thực cho việc thực hiện truyền thông có trách nhiệm về giới.
🌱 Trong suốt khóa tập huấn, học viên đã được tham gia vào những hoạt động sôi nổi và giàu tính thực tiễn. Từ việc ôn lại kiến thức bình đẳng giới, thảo luận và đánh giá các vấn đề bất bình đẳng giới tại địa phương, đến thực hành lồng ghép giới trong các hoạt động chuyên môn như họp thôn bản và truyền thông. Đặc biệt, học viên còn được hướng dẫn tận tình để xây dựng các sáng kiến truyền thông, cùng với kỹ năng truyền thông có trách nhiệm giới.
🌈 Khóa tập huấn đã mang lại không chỉ kiến thức mà còn cả sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, giúp cộng đồng hiểu sâu hơn về nguyên tắc và lợi ích của việc lồng ghép giới trong phát triển kinh tế – xã hội. Buổi tập huấn này đã thắp lên những hy vọng mới, góp phần xây dựng một cộng đồng bình đẳng và phát triển bền vững. 🕊️
————————————
📍 Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình được thực hiện với mục đích khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là nữ thanh niên trong độ tuổi 18-35, xây dựng và thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp tại địa phương, qua đó phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.