Lễ kí kết hợp đồng dự án “Nâng cao khả năng phục hồi cho người lao động di cư không chính thức dưới tác động của đại dịch Covid-19”

Chiều nay (26/11/2020), một buổi chiều đầy nắng của tháng 11, tại văn phòng của Aide et Action, toàn bộ thành viên và ban lãnh đạo đã vui mừng đón tiếp đại diện của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đến để cùng chứng kiến lễ kí kết hợp đồng dự án “Nâng cao khả năng phục hồi cho người lao động di cư không chính thức dưới tác động của đại dịch Covid-19” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Dự án sẽ do Aide et Action và Trung tâm Phát triển và Hội nhập cùng thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai và Cao Bằng trong 36 tháng từ 2021-2024.
Đây là dự án rất được trông đợi vì các đối tượng hưởng lợi là chính những đồng bào Việt Nam hồi hương từ Trung Quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19. Aide et Action rất mong thông qua dự án có thể tăng cường tiếp cận cơ hội việc làm thỏa đáng và các chính sách bảo trợ xã hội cho người lao động di cư không chính thức, giúp họ ổn định cuộc sống hiện tại, đặc biệt là các đối tượng người dân tộc thiểu số.