HỌP BAN CỐ VẤN THƯỜNG NIÊN dự án “TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ HỘI SINH KẾ CHO THANH NIÊN DTTS”

Trong sáng nay, tại văn phòng AEA đã diễn ra cuộc họp Ban Cố vấn năm hai dự án “Tăng tiếp cận các cơ hội sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp” do Liên minh châu Âu tài trợ và Tổ chức AEA cùng Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc phối hợp thực hiện trong 42 tháng, giai đoạn 2020-2023 tại 5 huyện ở Hoà Bình và Lào Cai.
Cuộc họp diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham gia của ông Đào Trọng Độ – Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TBXH; ông Phạm Hoàng Hải – Trưởng ban Thư ký, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); bà Nguyễn Thị Huyền – Điều phối viên quốc gia Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, ông Phạm Hải Quỳnh – Tổng giám đốc Du lịch Vân Hải Xanh, đồng thời là Chủ tịch của Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) cùng đại diện của Aide et Action và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc.
AEA đã chia sẻ và cập nhật với Ban cố vấn về tình hình hoạt động dự án, các kế hoạch trong năm 2022 – qua đó, cùng trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn của Ban cố vấn để đạt được các mục tiêu dự án đề ra.