Project introduction

Giới thiệu về dự án

Tăng tiếp cận các lựa chọn sinh kế
cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy các
sáng kiến phát triển
nghề nghiệp và doanh nghiệp

Mục tiêu tổng quát của dự án: Cải thiện thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) (độ tuổi 16-30) thông qua thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và sáng kiến khởi nghiệp kinh doanh ở hai tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam là Lào Cai và Hòa Bình.

Để đạt được mục tiêu này, dự án hướng tới:

 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng của thanh niên dân tộc thiểu số để đáp lại nhu cầu của thị trường lao động hiện tại
 • Tăng cường tiếp cận với cơ hội sinh kế cho thanh niên DTTS để biến họ trở thành tác nhân thay đổi
 • Nâng cao hiểu biết của các nhà hoạch định chính sách về đào tạo nghề dựa trên thị trường thông qua việc phát triển, tài liệu hóa và phổ biến các thực hành tốt

Kết quả mong đợi:

 • Hơn 7,000 học sinh và hơn 900 giáo viên được nâng cao trình độ và kiến thức
 • Tăng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp
 • Tăng nhận thức cho 74 nhà hoạch định chính sách và cán bộ địa phương về tiếp cận thị trường
 • Thanh niên DTTS nhận thức tốt hơn về nhu cầu thị trường lao động hiện tại và đủ kỹ năng đáp ứng các nhu cầu đó.
 • Tạo hệ thống kết nối với ít nhất 50 doanh nghiệp địa phươn
 • Tài liệu học tập hướng nghiệp được sửa đổi và áp dụng

Ai được hưởng lợi từ dự án?

 • 165 thanh niên dân tộc thiểu số, bao gồm 5.088 học sinh cấp 3, 1.441 học sinh trường dạy nghề và 636 tại cộng đồng
 • 949 giáo viên, bao gồm 365 giáo viên trường dạy nghề và 584 giáo viên trường cấp 3
 • 74 cán bộ địa phương
 • 50 doanh nghiệp

Địa bàn dự án: Huyện Mai Châu và Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), huyện Bắc Hà, Sapa và tp. Lào Cai (tỉnh Lào Cai)