Chào tháng 9 với những hoạt động hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa

104 phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, mỳ, lương khô, nước mắm, dầu ăn và sữa đã được tổ chức Aide et Action trao tận tay 56 hộ nghèo ở Khun Há và 48 hộ nghèo ở Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong tuần vừa qua với mong muốn hỗ trợ phần nào các gia đình có trẻ trong độ tuổi mầm non vượt qua được khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
—————
104 packages of necessities including rice, noodles, dry food, fish sauce, cooking oil and milk were delivered to 56 poor households in Khun Ha and 48 poor households in Nung Nang, Tam Duong district, Lai Chau province by Aide et Action in the past week with the desire to support families with preschool-age children to overcome difficulties due to the impact of the Covid-19 epidemic.