Giáo dục sinh kế và Đào tạo nghề

Tăng cường cơ hội tiếp cận sinh kế cho Thanh niên dân tộc thiểu số thông qua Phát triển Nghề nghiệp và Sáng kiến Khởi nghiệp

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Dự án thực hiện tại 5 huyện (Mai Châu, Đà Bắc, Bắc Hà, Sapa, Lào Cai) thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam – nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số. Do khu vực địa lý tách biệt, xa xôi so với đồng bằng nên tỷ lệ đói nghèo ở mức cao, người dân sống chủ yếu vào nông nghiệp, thiếu việc làm cho thanh niên.
Ít nhất 80% thanh niên vùng nông thôn không có việc làm do:
- Các cơ sở đào tạo không cung cấp được cho thanh niên kỹ năng lao động cần thiết
- Tài liệu và chương trình đào tạo nghề chưa được đổi mới
- Thanh niên dân tộc thiểu số không được tập huấn để đáp ứng các ngành nghề có nhiều vị trí trong thị trường
- Trung tâm đào tạo nghề cách xa khu vực thanh niên dân tộc thiểu số sinh sống
- Việc làm trong ngành nông nghiệp ngày càng hạn chế
Mục tiêu của dự án là giúp cải thiện thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số (16-30) tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình thông qua thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và sáng kiến khởi nghiệp
Các hoạt động chính bao gồm:
- Nâng cao hiểu biết và kỹ năng cho thanh niên dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay
- Thúc đẩy tiếp cận cơ hội sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số, từ đó trở thành các tác nhân lan tỏa
- Nâng cao kiến thức về đào tạo nghề theo định hướng thị trường cho những nhà hoạch định chính sách thông qua xây dựng, tài liệu hóa và phổ biến các thực hành tốt.
- Thanh niên dân tộc thiểu số từ 16- 30 tuổi
- Trung tâm đào tạo nghề và giáo viên trung học phổ thông
- Chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách
- Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh địa phương

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Huyện Mai Châu, Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình
Huyện Bắc Hà, Lào Cai và thị xã Sapa thuộc tỉnh Lào Cai

Hợp phần:

Giáo dục Sinh kế

Thời gian triển khai:

2020-2023

Quản lý dự án:

Trung Truong

Đối tác/Nhà tài trợ:

Liên minh Châu Âu, Ngân hàng Standard Chartered và Trung tâm Tây Bắc

Tìm kiếm