Giáo dục Sinh kế và Đào tạo Nghề

Xây dựng Vườn ươm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số Phát triển Kinh doanh thông qua kết nối hợp tác với các Doanh nghiệp và Chính phủ

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Những năm gần đây, Lào Cai được xem là nơi thu hút lượng khách du lịch lớn cả nội địa và quốc tế, đặc biệt thị trấn Bắc Hà và Sa Pa. Đây được xem như cơ hội cho người dân địa phương phát triển các hình thức kinh doanh, tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ chủ các doanh nghiệp ở đây là người dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân, trong 3,175 doanh nghiệp đang hoạt động tại Lào Cai chỉ có một lượng rất nhỏ do người dân tộc sở hữu, trong khi đó tại Hòa Bình, con số này là 7,4% trong 2,569 doanh nghiệp. Thực trạng này làm hạn chế vai trò và tiếng nói của cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế xã hội, từ đó dẫn đến hạn chế cơ hội tiếp cận nguồn lực.
Mục tiêu chính của dự án là xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp đầu tiên cho cộng đồng Dân tộc thiểu số với sứ mệnh rõ ràng và chương trình cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nhân trẻ người dân tộc thiểu số tổ chức kinh doanh và thúc đẩy tinh thần phát triển kinh tế trong cộng đồng.
Hoạt động chính bao gồm:
- Thành lập vườn ươm nhằm cung cấp kiến thức kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo/quản lý cho các doanh nhân trẻ
- Hỗ trợ doanh nhân trẻ tham gia vườn ươm kết nối được với các nhà đầu tư/nguồn đầu tư địa phương và quốc tế, mở rộng mạng lưới kinh doanh
- Thúc đẩy tinh thần kinh doanh trong cộng đồng người dân tộc thiểu số thông qua đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm
- Các doanh nhân trẻ người dân tộc thiểu số (22-35 tuổi) tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình
- Thanh niên dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương, cộng đồng và các đối tác dự án hướng đến.

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Tỉnh Hòa Bình và Lào Cai

Hợp phần:

Giáo dục Sinh kế

Thời gian triển khai:

2020 - 2022

Quản lý dự án:

Trung Truong

Đối tác/Nhà tài trợ:

HSBC Vietnam

Tìm kiếm