Giáo dục và Chăm sóc Trẻ thơ

Ổn dịnh việc giáo dục cho trẻ em và thanh niên dân tộc thiểu số tại Hòa Bình, Lai Châu và Lào Cai trong bối cảnh dịch Covid-19

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Vào ngày 11/3/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Từ ngày 31/3, đã ghi nhận 697,244 ca mắc tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Việt Nam có 207 ca mắc. Tất cả trường học tại Việt Nam đóng cửa từ 23/1/2020 và đến thời điểm này chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về việc mở cửa trường học trở lại. Dự án là hoạt động phản ứng nhanh của Aide et Action dưới sự tài trợ của ngân hàng Standard Chartered để hỗ trợ các học sinh dân tộc thiểu số được tiếp tục học hành trong môi trường an toàn.
Mục tiêu của dự án là giảm thiểu tác động của COVID-19 đến sự phát triển của trẻ em và thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu và Lào Cai.
Hoạt động chính bao gồm:
- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ những vật dụng cần thiết để tự phòng tránh vi rút như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay.
- Đồng thời các em cũng được cung cấp thực phẩm dinh dưỡng (sữa, bánh)
- Hỗ trợ ăn trưa tại trường cho những trẻ thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhằm ổn định việc học tập cho các em
- Đặc biệt hỗ trợ tiền điện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 3 tháng
Trẻ em và thanh niên (3-17 tuổi) dân tộc thiểu số đến từ các hộ gia đình nghèo
- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: 5,607 trẻ em, 100 thanh niên, 60 giáo viên và 20 phụ huynh tại Hòa Bình, Lai Châu và Lào Cai
- Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: 21,823 (bao gồm 7 xã trong vùng dự án)

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Tình Hòa Bình, Lai Châu và Lào Cai

Hợp phần:

Giáo dục và Chăm sóc Trẻ thơ

Thời gian triển khai:

T5 - T8 2020

Quản lý dự án:

Huong Tong

Đối tác/Nhà tài trợ:

Ngân hàng Standard Chartered

Tìm kiếm