Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Giáo dục Chất lượng vì mục tiêu Phát triển của trẻ

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Nhiều bằng chứng đã chứng minh tầm quan trọng của giáo dục trẻ thơ trong khả năng tiếp thu các kỹ năng học tập, sự nhận thức và phát triển kỹ năng tình cảm – xã hội của trẻ. Những trẻ không được trang bị những kỹ năng học tập cơ bản có khả năng bỏ học cao, bị học lại hoặc không phát triển toàn diện. Tuy nhiên, tại những vùng xa xôi cách biệt, nơi cộng đồng người dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn và dễ bị tổn thương sinh sống, việc tiếp cận với giáo dục chất lượng còn gặp nhiều trở ngại:
- Giáo viên thiếu năng lực
- Điều kiện cơ sở vật chất của trường học thiếu thốn
- Rào cản ngôn ngữ của trẻ em dân tộc thiểu số
- Trẻ em thiếu kiến thức xã hội và kỹ năng học tập
- Thiếu sự tham gia của phụ huynh trong vấn đề giáo dục con cái
- Hạn chế tiếng nói và sự tham gia phụ huynh và trẻ tại trường học
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy nền giáo dục công bằng và chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam.
Hoạt động chính bao gồm:
- Thúc đẩy tính công bằng trong tiếp cận cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số
- Gia tăng tiếng nói và sự tham gia của trẻ trong giáo dục thông qua quản lý trường học tích cực
Trực tiếp:
- 3,213 học sinh tiểu học
- 213 giáo viên tiểu học
- 2,409 phụ huynh
Gián tiếp:
- 23 cán bộ chính quyền địa phương
- 1,453 phụ huynh

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Các xã Tiền Phong, Vầy Nưa, Đoàn Kết và Cao Sơn thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Các xã Lầu Thí Ngài, Lùng Cải thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Hợp phần:

Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Thời gian triển khai:

2020-2024

Quản lý dự án:

Mui Phan

Đối tác/Nhà tài trợ:

Aide et Action

Tìm kiếm