Aide et Action tại Việt Nam

Aide et Action là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại 19 quốc gia

Aide et Action là một tổ chức phi chính phủ có mặt tại 19 quốc gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bền vững. Aide et Action có trụ sở chính tại châu Âu và đã thực hiện các dự án của mình trên toàn thế giới trong gần 40 năm.

Aide et Action hoạt động tại Đông Nam Á bắt đầu từ năm 2003 với văn phòng vùng đặt tại Phnom Penh, Cam-pu-chia. Hiện nay, chúng tôi triển khai các dự án tại Campuchia, Lào và Việt Nam.

Tại Việt Nam, chúng tôi chủ yếu tập trung vào giáo dục trẻ thơ, tiếp cận chất lượng giáo dục, giáo dục hòa nhập cho trẻ em dân tộc thiểu số cũng như nâng cao giáo dục sinh kế cho thanh thiếu niên, giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện dự án tại 6 tỉnh thành Việt Nam là Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai và Lai Châu.

Tại Aide et Action, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người đều có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng, và nguyên tắc cơ bản này là kim chỉ nam giúp chúng tôi xây dựng các các ý tưởng và sáng kiến dự án.

Về chúng tôi

 • Tầm nhìn

  Thay đổi thế giới thông qua giáo dục

 • Sứ mệnh

  Aide et Action hỗ trợ đảm bảo việc tiếp cận giáo dục chất lượng cho những đối tượng thiệt thòi và khó khăn nhất, đặc biệt là trẻ em để từ đó mỗi cá nhân có thể tự quyết định sự phát triển của bản thân, chung tay đóng góp xây dựng một thế giới hòa bình và bền vững.

 • Giá trị

  Aide et Action hoạt động dựa trên các giá trị tôn trọng nhân phẩm, hòa nhập và liêm chính.

 • Nguyên tắc hoạt động

  Aide et Action tôn trọng các nguyên tác đoàn kết, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tất cả các dự án.

Tìm kiếm